Facebook
Simpelschrijven
Dorpsweg 129a hs59
1697 KJ Schellinkhout
E info@simpelschrijven.nl
‘Weinigen schrijven zoals een architect bouwt.
Verreweg de meesten schrijven zoals men domino speelt‘
Filosoof Arthur Schopenhauer
 

Een greep uit ons werk

» Schrijftrainingen en workshops

 • Gemeente Schagen – schrijf- en klantbewustwordingstrainingen voor de veelschrijvers van verschillende afdelingen. Workshop taalcoaching.

 • Provincie Fryslân – twintigtal briefschrijftrainingen voor communicatie- en beleidsmedewerkers. Webschrijftrainingen voor de afdeling Communicatie. Schrijftrainingen voor de externe projectbureaus.

 • Zorginstelling Kentalis – schrijftrainingstraject voor paramedische medewerkers van verschillende onderzoekcentra. Uitgangspunt: helder gestructureerde en bondig geformuleerde onderzoeksverslagen schrijven die ook toegankelijk zijn voor niet-specialisten. Briefworkshop secretariaat.

 • Bibliotheek Rotterdam en ProBiblio – tweedaagse schrijftraining en presentatieworkshop team Educatie. Workshop voor communicatiemedewerkers van bibliotheken. Uitgangspunt: het schrijven van begrijpelijke teksten voor laaggeletterden.

 • Gemeente Heiloo – verzorgen basistraining voor alle medewerkers, taalcoachsessies en schrijftrainingen op maat voor klantvriendelijke nota’s, beleidsadviezen en brieven.

 • Holland Casino – schrijf- en bewustwordingstrainingen medewerkers communicatie van alle vestigingen. Verbeteren brieven en promotieteksten voor (potentiële) bezoekers en vaste klanten.

 • Gemeente Scherpenzeel – schrijftraining webredacteuren gemeenten Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude.

 • Univé - tweedaagse schrijftraining voor medewerkers afdeling Zorgverzekeringen. Uitgangspunt: verbeteren klantbrieven en e-mail.

 • Ministerie SZW – workshops afdeling Publieksvoorlichting. Uitgangspunt: verbeteren antwoordbrieven en begrijpelijk communiceren voor burgers met leeshandicap.

 • Watwaswaar.nl – 5 workshops voor projectteam. Uitgangspunt: verbeteren brieven, e-mail, digitale nieuwsbrieven, webteksten en opfriscursus spelling en grammatica.

 • Bulters en Bulters Vastgoed – workshops voor verschillende projectteams en secretariaat. Uitgangspunt: verbeteren brieven, e-mail en opfriscursus spelling en grammatica.

» Sluiten

» Tekst en vormgeving

 • Gemeente Schagen – Uitwerken schrijfwijzer en hertalen inwonerbrochures.

 • Hessing – tekst- en eindredactie en vormgeving personeelsblad, persberichten, folders, relatiekalender, enz.

 • Zorginstelling Kentalis – taalcoaching veelgebruikte standaardbrieven en tekst en vormgeving briefschrijfwijzer.

 • Gemeente Heiloo – ontwikkelen schrijfwijzer en hertalen veelgebruikte brieven van verschillende afdelingen verzorgen.

» Sluiten

» Webteksten

» Sluiten
Disclaimer - Leveringsvoorwaarden tekst - Leveringsvoorwaarden training