Facebook
Simpelschrijven
Dorpsweg 129a hs59
1697 KJ Schellinkhout
E info@simpelschrijven.nl
simpel schrijven
‘De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld’
Taalfilosoof Ludwig Wittgenstein
Training - Programmaonderdelen - Practische informatie

Onderdelen schrijftrainingen en workshops

Afhankelijk van de wensen en deelnemers, ontwikkelt Simpelschrijven een schrijftraining op maat. Dat kan een korte workshop zijn, een schrijftraining van een dag, een meerdaagse training of een traject voor een afdeling of de hele organisatie.

Mogelijke onderdelen

 • De uitgangspunten van een begrijpelijke tekst
 • Duidelijke alinea’s, eenvoudige zinnen en gewone woorden
 • Vaktaal en jargon verklaretalen
 • Helder en lezervriendelijk structureren
 • Denken en schrijven vanuit de lezer
 • Hoe leest Nederland? (de 6 taal- en leesniveaus)
 • Het moeilijkheidsniveau van eigen teksten beoordelen
 • Nut en noodzaak van begrijpelijke teksten
 • Valkuilen: ambtelijk taalgebruik en jargon
 • De lezer houvast geven met leeswijzers: (tussen)koppen en opsommingen
 • Een ijkfiguur/modellezer uitwerken als hulpmiddel
 • Juridische informatie toegankelijk maken
 • Spelling en grammatica
 • De nieuwe spelling in het kort
 • Het profiel van een beeldschermlezer
 • Voorbeelden en schrijfoefeningen
 • Eigen teksten beoordelen en herschrijven
 • Goede feedback geven op andermans teksten

Nieuwsgierig?

Neem per mail of telefonisch contact met ons op. Wij bespreken graag de mogelijkheden voor een passende schrijfondersteuning.

Disclaimer - Leveringsvoorwaarden tekst - Leveringsvoorwaarden training